Вход в системата:

Мидланд Enter е система за предварително подаване на документи (ЕХ1, СМР, Инвойс, Ladelist), които са необходими за задействане на транзитни операции Т1, Т2 и Карнет Тир.

  Меню Регистрация - въвеждат се данни за фирмата и лицето за контакт, след което служител на Мидланд Интерспред ще се свърже с Вас за уточняване на детайлите и предоставяне на потребителско име и парола за достъп до системата.
  След като получите потребителско име и парола, може да използвате формата за вход в системата.При коректно въведени данни ще се появят 3 или 4 меню бутони:
  1.Начало - подробно описание за работа със системата.
  2.Транзит - това е основното меню за работа. Има няколко подменюта - Статус, Нов и MRN
  - при подменю "Статус" се показват транзитните операции, които са подадени към Мидланд Интерспред за обработка. Има три състояния на операцията:
   · подадена(документите по транзита са изпратени към Мидланд Интерспред и очакват преглед и обработка от служител), маркира се със сив цвят;
   · обработка (документите са приети от служител на мидланд и се обработват), маркира се със зелен цвят;
   · проблем (по документите има някакъв проблем), маркира се с червен цвят;
При натикане на бутона за детайли се появява информация за това кога са подадени документите, какви документи са подадени, какъв проблем има и каква е кореспонденцията по тази операция. Има възможност за добавяне на файл или друга информация, която е нужна за отстраняване на проблема.
  - при подменю "Нов" може да се въвежда нова транзитна операция, като се подават документи и се въвежда необходимата информация като ОМУ, ПМУ, ТМУ, номер на автомобила и др. След като се въведе транзитната операция има възможност за преглед и ако са коректни данните тогава потребителя я изпраща към Мидланд Интерспред, след което операцията се появява в подменю "Статус".
  - при подменю "MRN" може да се направи справка за състоянието на транзитната операция, когато тя вече е подадена към агенция Митници. Има три вариации:
   · подадена в МУ (документите са подадени в АМ, след което е върнат MRN и се чака да бъде задействан транзита), оцветява се в светло синьо;
   · задействана (транзитната операция е задействана от МУ), оцветява се в зелено;
   · приключена (транзитната операция е приключена) оцветява се в тъмно синьо;
От таблицата с филтър може да се избират критерии за покаване на транзитните операции, като има препратка към сайта на ЕК за проверка на състоянието на транзита.
  3.Админ панел - менюто е активно само за акаунта на администратора на фирмата. От това меню може да се създават акаунти на служители на фирмата, които да подават транзитни операции. Има възможност за корекция на данните на даден служител, също така и за добавяне на пощенски акаунти за уведомяване.
  4.Настройки - от това меню може да променяте паролата и езика за показване на собствения си акаунт.